Osservazione ed analisi di problemi di tenuta idraulica in dighe in terra